Våre priser

Våre priser

Alle våre medlemskap inkluderer
  • Introkurs i CrossFit
  • Deltakelse på alle WODs
  • Teknikktimer innen vektløfting
  • Tilgang til gymmen fra 05-00
  • Digital treningsdagbok: Beyond the Whiteboard
CrossFit WOD. Foto © Copyright CFGD AS.

12 MND ABONNEMENT

825 KR

per måned

Bli medlem

12 måneders bindingstid

6 MND ABONNEMENT

925 KR

per måned

Bli medlem

6 måneders bindingstid

1 MND ABONNEMENT

1025 KR

per måned

Bli medlem

1 måneds oppsigelsestid

Priser for studenter, utrykningspersonell, millitære, pensjonister

12 MND ABONNEMENT

725 KR

per måned

Bli medlem

12 måneders bindingstid

6 MND ABONNEMENT

825 KR

per måned

Bli medlem

6 måneders bindingstid

1 MND ABONNEMENT

925 KR

per måned

Bli medlem

1 måneds oppsigelsestid

Bindingstid

Du binder deg enten for 12, 6 eller 1 måned(er). Når bindingstiden er utløpt fortsetter medlemskapet ditt automatisk og du må selv si opp om du ikke ønsker å trene lengre hos oss. Les mer om oppsigelse under.

Oppsigelse av medlemskap

Kontrakter med binding kan ikke sies opp før bindingstiden er ute. Oppsigelsen må skje skriftlig (epost er godkjent) og bekreftes av CFGD AS før den er gjeldende.

Etter bindingstiden gjelder 1 måneds oppsigelse fra den første (1.) i hver måned.

Frys av medlemskap

Det er mulig å fryse et medlemskap i en periode om man skulle vært unntatt fra trening pga skade eller sykdom. Frys av medlemskap må skje skriftlig (epost) og godkjennes av CFGD AS før den er gjeldene. Du betaler ingenting i frys-perioden, men fortsetter medlemskapet ditt der du slapp.

Eksempel: Det vil si at hvis du fryser et 12-måneders medlemskap i etter 5. måned, i 2 måneder, vil du fortsette å betale fra måned 6 når du kommer tilbake og være bundet frem til 12. måned er betalt.

Egentrening

Alle medlemmer hos oss har tilgang til gymmen utenom åpningstider.